Upravljanje osebja

Idealni zaposleni v iSPACE-u so ljudje, ki so strastni, inovativni, izvirni in tekmovalni ter izkazujejo odločnost in pobudo.

Ø Nenehno inovirati in postavljati stranke na prvo mesto
Ø Ustvarjalno in avtonomno delo v timskem duhu

246

Samoupravljanje in ustvarjalnost

Prevzemite odgovornost za vse zadeve in dajte pobude.

Osvobodite se običajnih načinov iskanja novih idej in razmišljanja izven okvirjev.

Spoštovanje človekovega dostojanstva

Spoštujte raznolikost in dostojanstvo posameznikov.

Razmišljajte o ljudeh kot o najpomembnejši dobrini

Razvoj zmogljivosti

Posameznikom omogočiti priložnost in usposabljanje, da maksimalno izkažejo svoje potenciale.

 

Nagrada, ki temelji na uspešnosti

Postavite si zahteven cilj in dosegajte trajne dosežke.
Pravično ocenite in nadomestite, da odražate kratkoročne in dolgoročne dosežke.

346336